Kalibrasyon

Belirli koşullarda, ilk aşamada ölçüm standartları tarafından sağlanan büyüklük değerleri ve ölçüm belirsizlikleri ile bunlara karşılık gelen gösterge değerleri ile ilgili ölçüm belirsizlikleri arasında bir ilişkinin oluşturulduğu, ikinci aşamada ise bu bilginin ölçüm sonucunun göstergeden elde edilmesinde kullanıldığı işlemler dizisidir.

TÜBİTAK SAGE Kalibrasyon Laboratuvarı, TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre 2011 yılında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir. Altyapının akreditasyon kapsamı ve sertifikasına www.turkak.org.tr web adresinden veya buradan erişilebilir.

Test Başvurusu İçin Tıklayınız

KAYNAKLAR;

TÜBİTAK UME METROLOJİ KİTABI

VII. ULUSAL ÖLÇÜM BİLİM KONGRESİ-Dinamik Basınç Dönüştürcülerinin Kalibrasyon Metotları- Yasin DURGUT,İlknur KOÇAŞ