Firma/Kurum/Kuruluş Bilgileri
Yetkili Bilgileri
Teslimat Bilgileri
Sonuç Raporu / Fatura
Gönderilerinizi farklı bir adrese istiyorsanız lütfen belirtiniz. (Sonuç Raporu / Kalibrasyon Sertifikası dili İngilizce isteniyorsa lütfen belirtiniz)
Numune / Cihaz Bilgileri
Numune/Cihaz AdıÜreticiParça / Güncelleme NoModelKafile / Seri NoÖlçüm AralığıBoyutlar (Y x G x D)KütleOperations
Yöntem Bilgileri
Numune/Cihaz AdıNumune AdediYöntem TanımıPlanlanan Teslim TarihiTalep Edilen Tamamlanma TarihiOperations
(Lütfen "Numune/Cihaz Bilgileri" bölümünde belirtilen sıra numarasına göre doldurunuz.)
Diğer Bilgiler
AçıklamalarÖnceki TÜBİTAK SAGE Sertifika/Rapor NoOperations
(Lütfen açıklamaları, "Yöntem Bilgileri" bölümünde belirtilen sıra numarasına göre doldurunuz.")
Belgeler
One file only.
128 MB sınırı.
İzin verilen dosya uzantıları: xls, xlsx, pdf, doc, png, jpeg, docx, ppt, pptx, zip, rar.
One file only.
128 MB sınırı.
İzin verilen dosya uzantıları: xls, xlsx, pdf, doc, png, jpeg, docx, ppt, pptx, zip, rar.
One file only.
128 MB sınırı.
İzin verilen dosya uzantıları: xls, xlsx, pdf, doc, png, jpeg, docx, ppt, pptx, zip, rar.
Talep edilen hizmete ilişkin kaynak belgeler (şartname, sözleşme, standart, prosedür, teknik resim, uygulama matrisi, vb.) varsa eklenmelidir.
Notlar
 1. Numune/Cihaz Adı, Sonuç Raporu veya Kalibrasyon Sertifikası’nda yer almasını talep ettiğiniz şekilde yazılmalıdır.
 2. Tanım ve Açıklamalar kısmında Numune/Cihazın boyutsal ve kütlesel özellikleri, tanımlayıcı kod numarası, kafile/seri numarası, üreticisi, markası, modeli gibi tanımlayıcı bilgileri ve özellikle EHG-5 kodlu hizmetler için ölçüm aralığı bilgisinin verilmesi gerekmektedir. Eğer mümkünse bu bölümde atıf yapılarak söz konusu bilgileri içeren çizim, şartname vb. belgeleri başvuru formuna eklenmelidir.Cihaz/standart/numunelerin saklanması için özel bir koşul gerekliyse bu bilgilerin verilmesi gerekmektedir.
 3. Hizmete yönelik müşteri tarafından özel bir talep olmaması durumunda, ilgili standartlara göre kalibrasyon/test yapılır ve sonuçların uygunluk değerlendirmesi müşteriye bırakılır.
 4. Hizmete yönelik uygunluk değerlendirmesi istenmesi durumunda, teklif kabul edilmeden değerlendirme kriterlerinin TÜBİTAK SAGE’ye iletilmesi gerekmektedir.
 5. Çevresel Testlerin (EHG-2 kodlu hizmetler) yapılabilirliğinin belirlenebilmesi, ücretlendirilebilmesi ve icra edilebilmesi için aşağıdaki bilgilerin başvuru formu veya ekinde verilmesi ve bu bilgiler ışığında planlama yapılması gereklidir. Çevresel test kabiliyetleri ile ilgili daha detaylı bilgilere www.sagetest.gov.tr web adresinden erişilebilir.
  1. Test standartları büyük çoğunluk ile test süresini ve sınır koşullarını kullanıcıya bırakmaktadır. Başvuru formunda test süreleri, sınır koşulları, test kategorileri ve test prosedürleri ayrıntılı olarak verilmelidir.
   1. Örnek 1: MIL-STD-810G standardına göre yüksek sıcaklık testi için şartlandırma süresi (2 saat), şartlandırma süresinin yüzey sıcaklık ölçümüne bağlı olması/olmaması durumu (test numunesi yüzey sıcaklığı şartlandırma sıcaklığına ulaşınca şartlandırma süresi başlatılacaktır), test numunesi içerisine sıcaklığın nüfuz etme süresi ile ilgili analiz sonuçları (test numunesi yüzey sıcaklığı şartlandırma sıcaklığına ulaştıktan sonra 1 saat), şartlandırma sıcaklık seviyesi (65°±2°C) başvuru formunun açıklamalar kısmında mutlaka verilmelidir.
   2. Örnek 2: MIL-STD-810F standardına göre titreşim testi için, metot ve kategori bilgisi (Method 514.5 – Vibration, Category 14 - Rotary wing aircraft – helicopter, Figure 514.5C-10’a göre aşağıda verilen titreşim profilinin), titreşim profilinin uygulanacağı eksenler ve uygulama süreleri (x, y ve z eksenlerinde, her eksende 4 saat titreşecek şekilde test numunesine uygulanması) başvuru formunun açıklamalar kısmında mutlaka verilmelidir.
  2. Test numunesinin dış boyutları, ağırlık merkezi konumu, ağırlığı, bağlantı, taşıma ve kaldırma arayüzleri ile normal kullanım sırasındaki duruşunu gösteren bir şematik çizim / teknik resim / katı model, test bağlantı aparatı (fikstürü) ağırlığı, vb. başvuru formu ekine konulmalıdır.
  3. Titreşim, Şok ve İvmelendirme Testleri için test numunesine özel, yapısal gereksinimleri sağlayan bağlantı aparatı (fikstür) tasarımı gerekmektedir. Fikstür tasarımının TÜBİTAK SAGE tarafından yapılması isteği veya tarafınızdan yapılacağına ilişkin bilgi başvuru formunda belirtilmelidir. Fikstür tasarımı hususunda üretim öncesi teknik resmin ve yapısal analiz raporunun TÜBİTAK SAGE tarafından incelenmesi gerekmektedir. Fikstürün test sistemine uygunluğu, test sisteminin çalışabilmesi ile testin sağlıklı yapılmasına engel oluşturup oluşturmayacağı ve testin yapılacağı altyapı personeli güvenliği için risk yaratıp yaratmayacağı yönleriyle TÜBİTAK SAGE tarafından değerlendirilir. TÜBİTAK SAGE tarafından test fikstürü uygunsuz olarak değerlendirilirse test yapılmaz.
  4. TÜBİTAK SAGE test edilen Numune/Cihazın işlevsel kontrol testlerinin yapılmasından sorumlu değildir.
 6. Endüstriyel Hizmetler Listesi”nde yer alan bir hizmet ise, söz konusu listede yer alan EHG kodu girilmelidir. Değil ise Diğer yazılarak “Diğer Bilgiler” kısmında uygulanması talep edilen yöntem açıklanmalıdır. (Mümkün ise ilgili ulusal/uluslararası standart numarası belirtilmelidir). Endüstriyel Hizmetler Listesi’nde yer alan bir hizmetin sapma ile uygulanması talep edilmekte ise EHG kodu girilmelidir ve “Diğer Bilgiler” kısmında uygulanacak sapma açıkça tanımlanmalıdır.
 7. Bu form sadece başvuru amaçlıdır. Talep edilen hizmetin verilmesi, başvurunun TÜBİTAK SAGE tarafından kabulü ile mümkündür. Başvurunuz TÜBİTAK SAGE tarafından değerlendirildikten sonra tarafınıza faks ile fiyat teklifi gönderilecektir.
 8. TÜBİTAK SAGE, endüstriyel hizmetler ile ilgili koşulları TÜBİTAK SAGE Endüstriyel Hizmet Koşulları belgesi ile belirlemiş ve internet sayfasında ilanen duyurmuştur. Yapılan tüm başvurular bu kapsamda değerlendirilmektedir.