Rüzgar tünelleri cisimlerin hava akışı ile olan etkileşiminin test edilmesi amacıyla kullanılan altyapılardır. Tasarımlardaki aerodinamik incelemelerin sırasıyla sayısal modelleme, deneysel çalışma (rüzgar tüneli denemeleri) ve uçuş denemesi/işlevsel test olmak üzere üç aşamada yapılması gerekmektedir. Hava akışının sayısal modelleme ile yapılan analizlerinin uzun sürmesi ve doğrulanmaya gereksinim duyması, gerçek denemelerin ise karmaşık, pahalı ve tehlikeli olabilmesi gibi nedenlerden dolayı rüzgar tüneli testleri oldukça önem arz etmektedir. Güvenli, hızlı ve ucuz bir şekilde tasarımların uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla kullanılan rüzgar tünellerinde hava ile etkileşimde olan tüm cisimlerin aerodinamik incelemeleri yapılabilmektedir. Rüzgar tüneli denemeleri sayısal çözümlemelerin doğrulanması, uçuş denemelerinin/işlevsel testlerin maliyet etkin ve güvenli yapılabilmesi için mutlaka uygulanması gereken önemli süreçlerden biridir.

Detaylı bilgi almak için ART (Ankara Rüzgar Tüneli) web sitemizi buradan ziyaret edebilirsiniz.

Test Başvurusu İçin Tıklayınız