Firma/Kurum/Kuruluş Bilgileri
Yetkili Bilgileri
SONUÇ FORMU TESLİMAT BİLGİLERİ
TEST KALEMİ BİLGİLERİ
Test kalemi mekanik arayüzü
Test kalemi elektriksel arayüz (kablaj)
Test kalemi veri arayüzü
Veri toplama işlemi
Veri değerlendirme ve raporlama
İKİ EKSENLİ HAREKET BENZETİMCİ TEST İSTERLERİ
SANTRİFÜJ TEST İSTERLERİ
Notlar
 1. Test kalemi tanımı, Sonuç Raporu veya Kalibrasyon Sertifikası’nda yer almasını talep ettiğiniz şekilde yazılmalıdır.
 2. Test kaleminin boyutsal ve kütlesel özellikleri, tanımlayıcı kod numarası, kafile/seri numarası, üreticisi, markası, modeli gibi tanımlayıcı bilgileri ve ölçüm aralığı bilgisinin verilmesi gerekmektedir.
 3. Hizmete yönelik müşteri tarafından özel bir talep olmaması durumunda, ilgili standartlara göre kalibrasyon/test yapılır ve sonuçların uygunluk değerlendirmesi müşteriye bırakılır.
 4. Hizmete yönelik uygunluk değerlendirmesi istenmesi durumunda, teklif kabul edilmeden değerlendirme kriterlerinin TÜBİTAK SAGE’ye iletilmesi gerekmektedir.
 5. Başvuru formunda test süreleri, sınır koşulları, test kategorileri ve test prosedürleri ayrıntılı olarak verilmelidir.
 6. Test numunesinin dış boyutları, ağırlık merkezi konumu, ağırlığı, bağlantı, taşıma ve kaldırma arayüzleri ile normal kullanım sırasındaki duruşunu gösteren bir şematik çizim / teknik resim / katı model, test bağlantı aparatı (fikstürü) ağırlığı, vb. başvuru formu ekine konulmalıdır.
 7. Testler için test numunesine özel, yapısal gereksinimleri sağlayan bağlantı aparatı (fikstür), kablaj, veri arayüzü yazılımı ve veri işleme yazılımı tasarımı/hazırlığı gerekebilmektedir. Tasarımların TÜBİTAK SAGE tarafından yapılması isteği veya tarafınızdan yapılacağına ilişkin bilgi başvuru formunda belirtilmelidir. İlgili aparatların test sistemine uygunluğu, test sisteminin çalışabilmesi ile testin sağlıklı yapılmasına engel oluşturup oluşturmayacağı ve testin yapılacağı altyapı personeli güvenliği için risk yaratıp yaratmayacağı yönleriyle TÜBİTAK SAGE tarafından değerlendirilir. TÜBİTAK SAGE tarafından uygunsuz olarak değerlendirilirse test yapılmaz.
 8. TÜBİTAK SAGE tarafından yapılması gereken hazırlıklar, tasarım ve üretimler için ilgili detaylar, arayüz kontrol dökümanları, kullanıcı klavuzları, vs. sağlanmalıdır. Bu hazırlık ve üretimlerin takvimi test takviminden ayrı değerlendirilir. Oluşacak gecikmelerin yaratacağı olumsuzluklardan TÜBİTAK SAGE sorumlu değildir.
 9. TÜBİTAK SAGE test kaleminin işlevsellik kontrol testlerinin yapılmasından sorumlu değildir.
 10. Bu form sadece başvuru amaçlıdır. Talep edilen hizmetin verilmesi, başvurunun TÜBİTAK SAGE tarafından kabulü ile mümkündür. Başvurunuz TÜBİTAK SAGE tarafından değerlendirildikten sonra tarafınıza fiyat teklifi gönderilecektir.
 11. TÜBİTAK SAGE, endüstriyel hizmetler ile ilgili koşulları TÜBİTAK SAGE Endüstriyel Hizmet Koşulları belgesi ile belirlemiş ve internet sayfasında ilanen duyurmuştur. Yapılan tüm başvurular bu kapsamda değerlendirilmektedir.