SAGE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER

Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) 1972 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) bir Enstitüsü olarak kurulmuş ve savunma sanayii alanında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde uzmanlaşmıştır.

Devamı

sage-test

 

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

TÜBİTAK-SAGE Endüstriyel Hizmetler test hizmeti almak için Test Başvuru Formunu doldurarak bize gönderebilirsiniz.

Test Başvuru Formu

Sage Endüstriyel Hizmeler

Hizmetlerimiz

Hem askeri hem sivil amaçlı olarak Seyrüsefer ve Güdüm Sistemlerinde kullanılan Dönüölçer, İvmeölçer ve Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB) için gerekli performans testleri ve kalibrasyonları Ataletsel Ölçüm Laboratuvarı altyapısında yapılmaktadır.

Devamı

Çevresel testler, askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür döngüleri boyunca maruz kalabilecekleri çevre koşullarına karşı olan dayanım ve performanslarını incelemek amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Devamı

Deniz Testleri; Mühimmat sistemleri, roket motorları, harp başlıkları gibi askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin deniz ortamındaki davranışlarının ve etkinliklerinin test faaliyetleri ile incelenmesini, geliştirilmesini ve doğrulanması ihtiyacını yerine getirir.

Devamı

Aeroelastik sertifikasyon kapsamında, hava platformunun, ilgilenilen harici yükleme konfigürasyonunda, önceden tanımlı uçuş zarfı sınırları içerisinde aeroelastik kararsızlıklara maruz kalıp kalmadığı incelenmekte ve karşılaşılması olası aeroelastik kararsızlıklar göz önünde bulundurularak ilgili harici yükleme durumu için uçuş zarfı güncellenmektedir.

Devamı

Belirli koşullarda, ilk aşamada ölçüm standartları tarafından sağlanan büyüklük değerleri ve ölçüm belirsizlikleri ile bunlara karşılık gelen gösterge değerleri ile ilgili ölçüm belirsizlikleri arasında bir ilişkinin oluşturulduğu, ikinci aşamada ise bu bilginin ölçüm sonucunun göstergeden elde edilmesinde kullanıldığı işlemler dizisidir.

Devamı

Kalite Kontrol ve Karakterizasyon testleri askeri ve sivil amaçlı kullanılan malzemelerin/ürünlerin bazı fiziksel, ve kimyasal, mekanik ve işlevsel özelliklerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Devamı

TÜBİTAK SAGE hava, deniz, su altı ve kara platformları için işlevselliği askeri standartlarca belirlenen testler ile kanıtlanmış konnektör sistemleri geliştirmektedir. TÜBİTAK SAGE tasarım, analiz, kalite kontrol ve test yeteneklerini bir araya getirerek MIL-DTL-38999, MIL-DTL-83513 ve MIL-DTL 83538 standartlarına uygun birçok konnektör çözümü ortaya koymaktadır.
TÜBİTAK SAGE ayrıca sahip olduğu altyapı ve test merkezleri ile konnektör geliştiren firmalara test hizmeti de sunmaktadır.

Devamı

Malzeme Test ve Analizleri Altyapısı 2003 yılında, uzay ve havacılık sanayiinde kritik öneme haiz malzeme ve teknolojilerin, milli imkanlarla Ar-Ge faaliyetlerinin ve prototip üretimlerinin yapılması amacıyla kurulmuştur. 

Devamı

Yer testleri, askeri ve sivil alanda kullanılan sistemler veya bu sistemlere ait alt bileşenlerin ilgili standartlar doğrultusunda performanslarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir. Yer Testleri Birimi, bu faaliyetleri gerçekleştirebilmek amacıyla kendi içerisinde farklı disiplinlerde çalışmaktadır. Bu disiplinler; Enerjik Ürünler Testleri Altyapısı, Roket Motoru Testleri Altyapısı, Deniz Testleri Altyapısı ve EOD Altyapısı olmak üzere 4 farklı altyapı bünyesinde faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Devamı

TÜBİTAK SAGE (OPMER) başta uydu teknolojileri olmak üzere farklı birçok alanda ihtiyaç duyulan hassas optik bileşenlerin milli imkân ve kabiliyetler dâhilinde geliştirilmesi ve üretilmesi amacıyla kurulmuştur. OPMER, 2019 yılından bu yana hassas optik üretim yapmaktadır. 

Devamı

Milli mühimmat geliştirme projelerinin, Eskişehir 1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’ne bağlı Teknoloji Silah Sistemleri Geliştirme Başkanlığı ve 1’inci Üs Komutanlığına bağlı 401’inci Test Filo Komutanlığı ile birlikte yapılan Uçuş Sertifikasyon/Entegrasyon Testlerini birlikte icra etmek üzere faaliyetlerini sürdürmektedir.

Devamı

Hedef Balistiği Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı (HABRAS) ile bilhassa mühimmat sistemlerin / alt sistemlerin, kanopi fırlatma sistemlerinin kontrollü ortamda işlevine ve dayanımına yönelik hızlandırma testleri gerçekleştirilmektedir.

Devamı

Ankara Rüzgar Tüneli (ART) düşük ses altı hızlarda çalışan, kapalı devre, yatay döngülü, atmosferik ve kapalı test odasına sahip bir rüzgar tünelidir.

Devamı

Flaş X-ışını Sistemi, özellikle hedef balistiği alanında olmak üzere, farklı balistik disiplinlerde, normal fotografik tekniklerin kullanımıyla görüntülenemeyen, mikrosaniye mertebesinde gerçekleşen çok hızlı olayların görüntülenmesinde kullanılan bir sistemdir.

Devamı

Referanslar

Tüm Referanslar
Tubitak UME
TUSAŞ
Aselsan
Roketsan
STM
Otokar